Informatie westernpads

English below ⬇️

Algemene info:

Een pad hoort onder een goed passend zadel te liggen. Het is van belang dat het paard geen hinder ondervind van de pad en dat deze zonder ‘hobbels en bobbels’ onder het zadel ligt.

De pad moet zweet afvoeren, warmte en druk verdelen van het gewicht van de ruiter en het zadel.

Een kwalitatieve pad, samen met het zadel, is een investering om de rug van het paard te beschermen.

Met de juiste zorg kan je jarenlang plezier hebben van de pads!

Onderhoudstips voor de Wolviltpad:

Omdat de pad gemaakt is van natuurlijk materiaal is het belangrijk om deze nooit te warm te wassen. Hierdoor kan de pad krimpen.

 • Klop de pad regelmatig uit zodat stof en zand loslaten
 • Borstel de pad af en toe (geen te harde borstel) aan de onderkant om harde plekken zacht te maken en zo vuil en haren te verwijderen

  Wassen is alleen nodig als de pad hard wordt op bepaalde plekken. Doe dit zo min mogelijk.
  Voorkom het gebruik van zeep, om de huid van het paard en de onderkant van het zadel te beschermen. 

  • Spoel de pad af met koud water, probeer hem niet te doordrenken met water
  • Borstel de pad af terwijl deze afgespoeld wordt van het midden naar buiten
  • De leren stukken alleen afnemen met een doek, niet met een borstel
  • Droog de pad over een hek of over een stevige zadelsteun zodat de vorm behouden blijft, doe dit in een goed geventileerde ruimte
  • Nog harde plekken over na het afspoelen en drogen? Buig deze dan zachtjes
  • De kleur van de pad kan in de loop der tijd vervagen, dit komt omdat hij gemaakt is van natuurlijke materialen
  • De lederen vlakken zijn om de pad te beschermer voor de singel

    Onderhoudstips voor de Showblanket:

    Was de blanket elke 3 maanden in een bak met koud water en laat deze minimaal 1 uur ‘weken’.

    • Je kunt de blanket kneden onder water en na het weken goed uitwringen
    • Hang de blanket uit en gebruik een zachte borstel voor het eventuele vuil
    • Borstel zorgvuldig, om hem handgeweven materiaal niet te beschadigen
    • Als de blanket helemaal aan de lucht gedroogd is sla je hem uit totdat deze weer zacht is voor het volgende gebruik

    Het beste is om geen zeep of wasmiddel te gebruiken, vanwege het gebruik op de huid van het paard.

    De pad kan na verloop van tijd wat verkleuren en na wassen iets vervagen. Dit komt omdat er gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen.

    --------------------------------------------------------

    General info:

    A pad should lie under a well-fitting saddle. It is important that the horse is not hindered by the pad and that it lies without 'bumps and pops' under the saddle.

    The pad must disperse sweat, distribute heat and pressure from the weight of the rider and saddle.

    A quality pad, along with the saddle, is an investment to protect the horse's back.

    With proper care, you can enjoy the pads for years to come!

    Care tips for the Wool Felt Pad:

    Because the pad is made of natural material, it is important to never wash it too hot. This can cause the pad to shrink.

    • Knock the pad regularly to loosen dust and sand
    • Brush the pad occasionally (not too hard) at the bottom to soften hard spots and remove dirt and hair

    Washing is only necessary if the pad becomes hard in certain areas. Do this as little as possible.
    Avoid using soap to protect the horse's skin and the underside of the saddle.

    • Rinse the pad with cold water, try not to soak it with water
    • Brush the pad while rinsing it from the center outward
    • Wipe the leather pieces only with a cloth, not a brush
    • Dry the pad over a fence or over a sturdy saddle support so that the shape is preserved, do this in a well-ventilated area
    • Still hard spots left after rinsing and drying? Then bend them gently
    • The color of the pad may fade over time, this is because it is made of natural materials
    • The leather patches are to protect the pad from the girth

    Care tips for the Showblanket:

    Every 3 months, wash the blanket in a bowl of cold water and let it "soak" for at least 1 hour.

    • You can knead the blanket under water and wring it out after soaking
    • Hang out the blanket and use a soft brush for any dirt
    • Brush carefully, so as not to damage the hand-woven material
    • When the blanket is completely air dried beat it out until it is soft again for the next use

    It is best not to use soap or detergent, due to its use on the horse's skin.

    The pad may discolor a bit over time and fade slightly after washing. This is because natural materials are used.